Privacybeleid

V2.1 september 2019

Dun Yong Online B.V., hierna te noemen "Dun Yong", hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van uw persoonlijke vertrouwelijke gegevens. Daarom informeren wij u hoe uw gegevens gebruikt worden bij Dun Yong. Hieronder vindt u het beleid van Dun Yong betreffende de privacy voor (potentiële) klanten, wij raden u aan om ons privacybeleid goed door te lezen.

Waarop is het privacybeleid van toepassing?

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Dun Yong van alle (contactpersonen) van (zakelijke) klanten. Hierbij gaat het om informatie van de website voor commercieel gebruik en offline-verzamelingen van persoonsgegevens voor commercieel gebruik die door Dun Yong worden beheerd. Wanneer er op een andere manier gebruik wordt gemaakt van uw gegevens dan bepaald is in dit privacybeleid, wordt dit expliciet door Dun Yong aan u vermeld.

Waarom heeft Dun Yong uw gegevens nodig?

Door het verstrekken van uw gegevens aan Dun Yong, stelt u Dun Yong in staat u te laten registreren en een account voor u aan te maken. Via uw account kunt u direct een bestelling doen die Dun Yong voor u verwerkt en laat bezorgen. Door het verstrekken van uw gegevens aan Dun Yong, kunnen wij het voor u eenvoudiger maken om:

  • uw aankoop te registreren;
  • persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen;
  • specifieke informatie op te vragen;
  • tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan;
  • onze website te gebruiken om uw aankopen bij Dun Yong te doen.

Ook geeft het ons de mogelijkheid marktonderzoek uit te voeren met als doel ons assortiment, de service en de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Uw gegevens worden op verschillende manieren via internet verstrekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het registratieformulier in te vullen voor een klanten-account bij Dun Yong, een bestelling te plaatsen of een nieuwsbrief aan te vragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens ook aan ons verstrekken door contact op te nemen met Dun Yong via e-mail of telefoon.

Wat gebeurt er met de verstrekte gegevens?

Voor het aanmaken van een account vragen wij u een klantenregistratieformulier in te vullen, waarin wij u vragen om de gegevens in te vullen die wij nodig hebben om uw orders bij u te kunnen bezorgen:

Met deze gegevens kunnen wij u van dienst zijn. U houdt natuurlijk altijd zelf controle over de keuze of u wel of niet gebruik wilt maken van onze services.

Dun Yong verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Dun Yong verstrekt geen (financiële) gegevens aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken en/of fraude te voorkomen of te bestrijden of Dun Yong hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

Hoe lang bewaart Dun Yong uw gegevens?

Dun Yong verwerkt alleen uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die hier worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden. Gegevens van klanten worden bewaard zolang zij gebruik maken van onze diensten. Nadat u 2 jaar geen bestelling meer heeft geplaatst, zal Dun Yong contact met u opnemen met de vraag of u in de toekomst nog gebruik wil maken van de services van Dun Yong. Mocht dat niet het geval zijn, zal Dun Yong uw gegevens verwijderen, tenzij u anders aangeeft of Dun Yong een wettelijke verplichting heeft uw gegevens langer te bewaren.

Beveiligt Dun Yong uw persoonsgegevens?

Dun Yong hecht waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens en is zich meer dan bewust dat deze verantwoordelijkheid heel serieus genomen moet worden. We gebruiken verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.<

Als u eenmaal uw persoonsgegevens aan ons heeft /p>

Wat zijn uw rechten?

verstrekt, kunt u te allen tijde een verzoek indienen om deze gegevens in te zien, te corrigeren en of te verwijderen. Dit kunt u online doen via ons contactformulier of door contact op te nemen met:

Dun Yong
Afdeling Marketing & Communicatie
Oderweg 3
1043 AG Amsterdam
Nederland

privacy@dunyong.com

Ondanks dat Dun Yong er alles aan doet om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan, kan het voorkomen dat u het onverhoopt niet eens bent met de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt en/of andere bezwaren heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Dun Yong. In dat geval kunt u hiertegen bezwaar maken. Uw bezwaar kunt u richten aan:

privacy@dunyongonline.nl

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens conform de AVG (GDPR) te verwerken. Indien u daarover anders denkt, dan hoort Dun Yong dit graag van u. In het geval wij er onverhoopt niet samen uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van de diensten van Dun Yong registratie van uw gegevens noodzakelijk. Wilt u beslist niet geregistreerd worden, dan kunt u geen gebruik maken van de diensten van Dun Yong.

Bij de registratie heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van Dun Yong. Onderaan iedere mailing heeft u de mogelijkheid om u zich uit te schrijven voor de mailing van Dun Yong.

Wordt dit Dun Yong Privacybeleid gewijzigd?

Dun Yong is, in samenwerking met haar klanten, dagelijks bezig met het verbeteren van haar diensten. Op deze manier realiseert Dun Yong dat u een steeds interessanter productassortiment aangeboden krijgt. Het kan hierdoor voorkomen dat het noodzakelijk blijkt dat onze informatie over gegevensbescherming moet worden aangepast.

Wij adviseren daarom regelmatig te controleren of er wijzigingen in deze pagina zijn aangebracht.